MIASTECZKO FESTIWALOWE rozwińzwiń

ZAPRASZAMY DO MIASTECZKA FESTIWALOWEGO!

Osoby, które zakupiły karnet z polem namiotowym powinny pobrać formularz rejestracji na Miasteczko Festiwalowe, wypełnić go i odesłać wypełniony. 

  Formularz rezerwacji pola namiotowego

Katowice mają świetną bazę noclegową, od tanich hosteli po luksusowe hotele – ale dajemy ci również możliwość życia festiwalem 24 godziny na dobę! Otwieramy miasteczko festiwalowe, w którym znajdziesz nocleg, zaplecze sanitarne i gastronomię.
 
Miasteczko festiwalowe OFF Festivalu Katowice 2011 otwarte będzie od 4 sierpnia, godz.12.00 do 8 sierpnia, do godz. 15.00.

Miasteczko festiwalowe OFF Festivalu Katowice usytuowane jest na lotnisku Muchowiec, 800 metrów od miejsca gdzie odbywa się festiwal. Dojazd do miasteczka autobusami KZK GOP z dworca PKP w Katowicach trwa zaledwie 5 minut! Szczegółowe informacje na temat numerów linii komunikacji miejskiej wkrótce.
 
Miasteczko Festiwalowe OFF Festival Katowice 2011 to:
 
1) pole namiotowe – pomieści około 2000 namiotów i jest dostępne wyłącznie dla uczestników OFF Festivalu. Pole podzielone będzie na sektory, miejsca ustawienia namiotu pomogą wam wybrać pracownicy Miasteczka Festiwalowego,

2)pełne zaplecze sanitarne – toalety, umywalnie oraz  kabiny prysznicowe,

3) przechowalnia bagażu – płatna 10 pln jednorazowo,

4) punkt gastronomiczny – na miejscu będzie można zakupić ciepłe i zimne napoje , pieczywo, nabiał oraz inne podstawowe produkty spożywcze, a także otrzymać bezpłatnie wrzątek,

5) punkt medyczny – nie życzymy nikomu, by musiał go odwiedzić, ale będziemy gotowi, żeby wam pomóc

6) stanowiska do ładowania telefonów komórkowych,

7) kontenery z obowiązkową segregacją odpadów.

Cały teren Miasteczka Festiwalowego będzie ogrodzony i ochraniany przez służby porządkowe.

   


Regulamin Miasteczka Festiwalowego - OFF Festival Katowice 2011 1. Miasteczko Festiwalowe Katowice 2011 to wydzielony, zamknięty teren na Lotnisku Muchowiec w Katowicach, na którym znajdują się: pole namiotowe, toalety przenośne, umywalnie, prysznice, przechowalnia bagażu, punkt medyczny, punkt gastronomiczny oraz zaplecze socjalno-techniczne.

2. Miasteczko Festiwalowe czynne jest całą dobę - od 04.08.2011r. od godz. 12.00, do 08.08.2011r. do godz. 15.00.

3. Organizatorem Miasteczka Festiwalowego jest Fundacja Independent.

4. Miasteczko Festiwalowe jest płatne i wstęp na jego teren mają wyłącznie osoby z opaskami identyfikacyjnymi.

5. Noszenie opasek na terenie Miasteczka Festiwalowego jest obowiązkowe.

6. W razie zniszczenia opaski wymiana bezpłatnie może nastąpić tylko po zwrocie opaski uszkodzonej. W innym przypadku nowa opaska zostanie wydana po uiszczeniu opłaty 20,00 zł i przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

7. Miasteczko Festiwalowe przeznaczone jest wyłącznie dla namiotów (niedozwolone są przyczepy kempingowe, campery).

8. Na terenie Miasteczka Festiwalowego zabrania się:
- palenia ognisk
- używania otwartego ognia w namiotach
- używania sztucznych ogni
- używania butli gazowych
- używania urządzeń elektrycznych (czajniki elektryczne, grzałki)
- podłączania urządzeń do sieci elektrycznej Miasteczka Festiwalowego
- niszczenia infrastruktury Miasteczka Festiwalowego i dewastowania zieleni
- zakłócania porządku
- zaśmiecania terenu
- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów
- wnoszenia alkoholu i środków odurzających
- wprowadzania zwierząt
- wchodzenia na płytę lotniska

9. Mieszkańcy Miasteczka Festiwalowego zobowiązani są do podporządkowywania się zaleceniom przedstawicielom Organizatora i ochrony.

10. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu zostaną wydalone z Miasteczka Festiwalowego bez możliwości powrotu oraz zwrotu poniesionych kosztów.

11. Ewentualne szkody spowodowane przez osoby korzystające z Miasteczka Festiwalowego należy zadośćuczynić zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Usunięcie z Miasteczka Festiwalowego (pkt. 10) nie zwalnia z obowiązku naprawienia szkody.

12. Za przedmioty zagubione na terenie Miasteczka Festiwalowego lub pozostawione bez nadzoru poza przechowalnią bagażu (w tym również w namiotach) Organizator nie odpowiada.

13. Wszystkie uwagi, zagrożenia lub skargi prosimy niezwłocznie kierować do przedstawicieli Organizatora na Miasteczku Festiwalowym lub pracowników ochrony.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
   
OSOBY NIEPEŁNOLETNIE zostaną wpuszczone na teren Miasteczka Festiwalowego tylko po przedstawieniu wypełnionego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

Pobierz formularz dla oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.